Skip to main content
lock

3

Svantovít is the protector of the meadows and fields of Futureland, but also a god respected for his oracle abilities. He lives in his sanctuary away from the other gods. He's spiritual, balanced, but very solitary. Thanks to his metal horn, which he likes to fill with good wine, he can predict next year's harvest. His best friend is a horse that can predict the results of war campaigns. Svantovít has God's Rank #12.

Svantovít je ochráncem luk a polí Futurelandu, ale také bohem uznávaným pro své věštecké schopnosti. Žije ve své svatyni daleko od ostatních bohů. Je duchovně založený, vyrovnaný, ale velmi samotářský. Díky svému kovovému rohu, který si rád plní dobrým vínem, dokáže předpovědět úrodu v příštím roce. Jeho nejlepším přítelem je kůň, který umí předpovědět výsledky válečných tažení. Svantovít má God's Rank #12.

21 Futuristic Gods Inspired by Slavic Mythology. Owning One of the Gods gives you exclusive access to the NFT Mastermind and upcoming projects by Future.digital.

21 futuristických bohů inspirovaných slovanskou mytologií. Držením jednoho z bohů zíkáš přístup k NFT mastermindu a chystaným projektům od Future.digital.

Contract Address0x495f...7b5e
Token ID
Token StandardERC-1155
BlockchainEthereum
MetadataCentralized
Creator Fees10%

Svantovít

visibility
646 views
keyboard_arrow_down
 • Price
  USD Price
  Expiration
  From
 • Price
  USD Price
  Floor Difference
  Expiration
  From
Event
Price
From
To
Date

Svantovít

lock

3

visibility
646 views
 • Price
  USD Price
  Expiration
  From
 • Price
  USD Price
  Floor Difference
  Expiration
  From

Svantovít is the protector of the meadows and fields of Futureland, but also a god respected for his oracle abilities. He lives in his sanctuary away from the other gods. He's spiritual, balanced, but very solitary. Thanks to his metal horn, which he likes to fill with good wine, he can predict next year's harvest. His best friend is a horse that can predict the results of war campaigns. Svantovít has God's Rank #12.

Svantovít je ochráncem luk a polí Futurelandu, ale také bohem uznávaným pro své věštecké schopnosti. Žije ve své svatyni daleko od ostatních bohů. Je duchovně založený, vyrovnaný, ale velmi samotářský. Díky svému kovovému rohu, který si rád plní dobrým vínem, dokáže předpovědět úrodu v příštím roce. Jeho nejlepším přítelem je kůň, který umí předpovědět výsledky válečných tažení. Svantovít má God's Rank #12.

21 Futuristic Gods Inspired by Slavic Mythology. Owning One of the Gods gives you exclusive access to the NFT Mastermind and upcoming projects by Future.digital.

21 futuristických bohů inspirovaných slovanskou mytologií. Držením jednoho z bohů zíkáš přístup k NFT mastermindu a chystaným projektům od Future.digital.

Contract Address0x495f...7b5e
Token ID
Token StandardERC-1155
BlockchainEthereum
MetadataCentralized
Creator Fees10%
Event
Price
From
To
Date