Skip to main content
Futureland Chronicle

Futureland Chronicle

Futureland Chronicle

Item 1  ·  Created Dec 2021  ·  Creator fee 10%
Item 1  ·  Created Dec 2021  ·  Creator fee 10%
Important chapters of Futureland's history are carefully chronicled by a mysterious witness. Each NFT chronicle you own gives you an extra 1 vote in the Futureland DAO. /// Důležité kapitoly historie Futurelandu jsou pečlivě zapisovány do kroniky tajemným svědkem. Každá NFT kronika, kterou vlastníš, ti dává navíc 1 hlas ve Futureland DAO.
Important chapters of Futureland's history are carefully chronicled by a mysterious witness. Each NFT chronicle you own gives you an extra 1 vote in the Futureland DAO. /// Důležité kapitoly historie Futurelandu jsou pečlivě zapisovány do kroniky tajemným svědkem. Každá NFT kronika, kterou vlastníš, ti dává navíc 1 hlas ve Futureland DAO.