Skip to main content

Futureland Chronicle

Important chapters of Futureland's history are carefully chronicled by a mysterious witness. Each NFT chronicle you own gives you an extra 1 vote in the Futureland DAO. /// Důležité kapitoly historie Futurelandu jsou pečlivě zapisovány do kroniky tajemným svědkem. Každá NFT kronika, kterou vlastníš, ti dává navíc 1 hlas ve Futureland DAO.

Unique item
1
  · 
Total items
853
  · 
Created
Dec 2021
  · 
Creator earnings
10%
  · 
Chain
Ethereum