Skip to main content
lock

1

By 
Chiep

Tôi và T.C cùng đầu tư $COS, chơi COS.TV. Anh em cùng nhau đi thông thiên hạ, cấu đít anh/ chị/ em. Hướng tới 3 năm nữa cứ gặp nhau là tiêu tiền quyển dày bằng hộp sữa Milo. Mua nhà, mua xe, đi tour bằng ví Metamask. Cá độ với nhau bằng COS chuyển khoản bằng ví Mainnet. Nay Chiếp ở VN, T.C ở Hàn Quốc - hẹn ngày tái ngộ.

Troll all the world collection image
Create it to troll ;)
Contract Address0x495f...7b5e
Token ID
Token StandardERC-1155
ChainEthereum
MetadataCentralized
Creator Fee
info
0%

T COS - 3 năm nữa

visibility
34 views
 • Price
  USD Price
  Expiration
  From
 • Price
  USD Price
  Floor Difference
  Expiration
  From
keyboard_arrow_down
Event
Price
From
To
Date

T COS - 3 năm nữa

lock

1

visibility
34 views
 • Price
  USD Price
  Expiration
  From
 • Price
  USD Price
  Floor Difference
  Expiration
  From
By 
Chiep
By 
Chiep

Tôi và T.C cùng đầu tư $COS, chơi COS.TV. Anh em cùng nhau đi thông thiên hạ, cấu đít anh/ chị/ em. Hướng tới 3 năm nữa cứ gặp nhau là tiêu tiền quyển dày bằng hộp sữa Milo. Mua nhà, mua xe, đi tour bằng ví Metamask. Cá độ với nhau bằng COS chuyển khoản bằng ví Mainnet. Nay Chiếp ở VN, T.C ở Hàn Quốc - hẹn ngày tái ngộ.

Troll all the world collection image
Create it to troll ;)
Contract Address0x495f...7b5e
Token ID
Token StandardERC-1155
ChainEthereum
MetadataCentralized
Creator Fee
info
0%
keyboard_arrow_down
Event
Price
From
To
Date