Skip to main content
attach_money
keyboard_arrow_down
to
search

32 items

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 3 - IKU-AYA" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021
Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 3 - IKU-AYA" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021

0

Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 1 – IKU-REIKO" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021
Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 1 – IKU-REIKO" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021

0

Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 2 - IKU-SCHOOL GIRL" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021
Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 2 - IKU-SCHOOL GIRL" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021

0

Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 3 - IKU-AYA" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021
Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 3 - IKU-AYA" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021

0

Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 1 – IKU-REIKO" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021
Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 1 – IKU-REIKO" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021

0

Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 2 - IKU-SCHOOL GIRL" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021
Shu Lea Cheang: "IKU-expand / stripe 2 - IKU-SCHOOL GIRL" (2001) recaptured by Shu Lea Cheang in 2021

0