Skip to main content
MONO by ZISE

MONO by ZISE

MONO by ZISE

Items 69  ·  Created Mar 2021  ·  Creator fee 10%
Items 69  ·  Created Mar 2021  ·  Creator fee 10%

Mono can be everything. There’s no boundaries or limits on Mono’s world. I want to share Mono’s stories.

https://discord.gg/ZNtTNREkmq

Basic Roadmap of Mono Series

MONO_V0: portrait of MONO all 0.03 ETH

Mono can be everything. There’s no boundaries or limits on Mono’s world. I want to share Mono’s stories.

https://discord.gg/ZNtTNREkmq

Basic Roadmap of Mono Series

MONO_V0: portrait of MONO all 0.03 ETH