Skip to main content
Society of Degenerate Apes (SODA)

Society of Degenerate Apes (SODA)

Society of Degenerate Apes (SODA)

Items 10.0K  ·  Created Nov 2021  ·  Creator fee 7.5%
Items 10.0K  ·  Created Nov 2021  ·  Creator fee 7.5%

Welcome to Society of Degenerate Apes (SODA) a collection of 9,997 Degenerate Apes here to spread #SODAtivity for the summer of SODA!

OG Degenerate Apes: https://opensea.io/collection/sodativity

Deranged Apes (Mutants): https://opensea.io/collection/derangedapes

Claim SODA Cans: https://app.sodativity.io/cans

Mint Deranged Apes: https://app.sodativity.io/mutants

Welcome to Society of Degenerate Apes (SODA) a collection of 9,997 Degenerate Apes here to spread #SODAtivity for the summer of SODA!

OG Degenerate Apes: https://opensea.io/collection/sodativity

Deranged Apes (Mutants): https://opensea.io/collection/derangedapes

Claim SODA Cans: https://app.sodativity.io/cans

Mint Deranged Apes: https://app.sodativity.io/mutants

9,997 items