Skip to main content

2

☘️ Tổng Hợp Dự Án: https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam

☘️ All Earn Free Money: https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN

☘️ Link Nhóm telegram: https://t.me/joinchat/1nUZcoEZI_w0YmE1

☘️ Link Nhóm TikTok: https://www.tiktok.com/@earnfreemoney_en

☘️ Subscribe youtube channel: https://www.youtube.com/watch?v=K32A57rve4c

☘️ NFT And Support Me At: https://opensea.io/NFT5-Eternity-With-Time

☘️ Tổng Hợp Dự Án: https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam

Bí quyết thành công trong thời buổi 4.0 đơn giản là #học & #làm_nhanh_hơn 💵 💰 Vậy nên thời điểm rất quan trọng 👌 Hoặc ngay bây giờ - Hoặc không bao giờ.

4 TỐ CHẤT “L” CỦA NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG ---------------------------- LIỀU – LÌ – LANH – LẸ (4L): 4 TỐ CHẤT CỦA NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG Hay “NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG” là “NGƯỜI CÓ NHÓM MÁU L” Ai khởi nghiệp thành công cũng đều có ít nhiều 4 tố chất LIỀU – LÌ – LANH – LẸ (4L) 1. LIỀU (chỉ sự liều lĩnh, nhiều khi bất chấp, và đâu đó là dũng cảm) +)Bỏ học khởi nghiệp >>> LIỀU +)Đang công việc ổn định đi khởi nghiệp >>> LIỀU +)Biết tỷ lệ 99% khởi nghiệp sẽ thất bại mà vẫn khởi nghiệp >>> LIỀU 2. LÌ (chỉ sự lì lợm) +)Khi khởi nghiệp thường nghe những lời đố kị từ xã hội, bàn lùi và tiêu cực từ bạn bè, gia đình, người thân mà vẫn vững vàng >>> LÌ +)Khi khởi nghiệp liên tục va chạm với những vấn đề không mong muốn: nhân viên xin nghỉ, thu không đủ bù chi, khách hàng chửi, bị đòi nợ (nhất tội nhì nợ), bị hành từ cơ quan quản lý nhà nước, mâu thuẫn giữa các người góp vốn,… >>> LÌ ít thì sẽ thành LÌ nhiều thôi. 3. LANH (chỉ sự lanh lợi) +)Khi khởi nghiệp là bạn đã nhìn ra chỗ nào đó có thể kiếm tiền, nhìn ra chỗ mà người khác chưa nhìn ra >>> LANH +)Khởi nghiệp thành công có nghĩa bạn đã làm tốt ít nhất một trong những khâu quan trọng như QUAN HỆ, NHÂN SỰ, BÁN HÀNG, TÀI CHÍNH >>> LANH 4. LẸ (chỉ sự quyết đoán, tốc độ làm việc) +)Ai thiếu sự quyết đoán khó mà bắt tay vào khởi nghiệp, khó mà khởi nghiệp thành công >>> cần LẸ +)Khởi nghiệp thành công cần làm việc hiệu quả, cần tốc độ xử lý công việc, cần đi trước người khác, cần vượt qua đối thủ cạnh tranh >>> LẸ

This collection has no description yet. Contact the owner of this collection about setting it up on OpenSea!
Contract Address0x2953...4963
Token ID
Token StandardERC-1155
BlockchainPolygon
MetadataCentralized
Creator Earnings
info
0%

4 TỐ CHẤT “L” CỦA NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG - https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam

visibility
2 views
keyboard_arrow_down
 • Price
  USD Price
  Expiration
  From
 • Price
  USD Price
  Floor Difference
  Expiration
  From
Event
Price
From
To
Date

4 TỐ CHẤT “L” CỦA NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG - https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam

2

visibility
2 views
 • Price
  USD Price
  Expiration
  From
 • Price
  USD Price
  Floor Difference
  Expiration
  From

☘️ Tổng Hợp Dự Án: https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam

☘️ All Earn Free Money: https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN

☘️ Link Nhóm telegram: https://t.me/joinchat/1nUZcoEZI_w0YmE1

☘️ Link Nhóm TikTok: https://www.tiktok.com/@earnfreemoney_en

☘️ Subscribe youtube channel: https://www.youtube.com/watch?v=K32A57rve4c

☘️ NFT And Support Me At: https://opensea.io/NFT5-Eternity-With-Time

☘️ Tổng Hợp Dự Án: https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam

Bí quyết thành công trong thời buổi 4.0 đơn giản là #học & #làm_nhanh_hơn 💵 💰 Vậy nên thời điểm rất quan trọng 👌 Hoặc ngay bây giờ - Hoặc không bao giờ.

4 TỐ CHẤT “L” CỦA NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG ---------------------------- LIỀU – LÌ – LANH – LẸ (4L): 4 TỐ CHẤT CỦA NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG Hay “NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG” là “NGƯỜI CÓ NHÓM MÁU L” Ai khởi nghiệp thành công cũng đều có ít nhiều 4 tố chất LIỀU – LÌ – LANH – LẸ (4L) 1. LIỀU (chỉ sự liều lĩnh, nhiều khi bất chấp, và đâu đó là dũng cảm) +)Bỏ học khởi nghiệp >>> LIỀU +)Đang công việc ổn định đi khởi nghiệp >>> LIỀU +)Biết tỷ lệ 99% khởi nghiệp sẽ thất bại mà vẫn khởi nghiệp >>> LIỀU 2. LÌ (chỉ sự lì lợm) +)Khi khởi nghiệp thường nghe những lời đố kị từ xã hội, bàn lùi và tiêu cực từ bạn bè, gia đình, người thân mà vẫn vững vàng >>> LÌ +)Khi khởi nghiệp liên tục va chạm với những vấn đề không mong muốn: nhân viên xin nghỉ, thu không đủ bù chi, khách hàng chửi, bị đòi nợ (nhất tội nhì nợ), bị hành từ cơ quan quản lý nhà nước, mâu thuẫn giữa các người góp vốn,… >>> LÌ ít thì sẽ thành LÌ nhiều thôi. 3. LANH (chỉ sự lanh lợi) +)Khi khởi nghiệp là bạn đã nhìn ra chỗ nào đó có thể kiếm tiền, nhìn ra chỗ mà người khác chưa nhìn ra >>> LANH +)Khởi nghiệp thành công có nghĩa bạn đã làm tốt ít nhất một trong những khâu quan trọng như QUAN HỆ, NHÂN SỰ, BÁN HÀNG, TÀI CHÍNH >>> LANH 4. LẸ (chỉ sự quyết đoán, tốc độ làm việc) +)Ai thiếu sự quyết đoán khó mà bắt tay vào khởi nghiệp, khó mà khởi nghiệp thành công >>> cần LẸ +)Khởi nghiệp thành công cần làm việc hiệu quả, cần tốc độ xử lý công việc, cần đi trước người khác, cần vượt qua đối thủ cạnh tranh >>> LẸ

This collection has no description yet. Contact the owner of this collection about setting it up on OpenSea!
Contract Address0x2953...4963
Token ID
Token StandardERC-1155
BlockchainPolygon
MetadataCentralized
Creator Earnings
info
0%
Event
Price
From
To
Date