Skip to main content
lock

2

Černobog came to Futureland during a dark night lasting the whole summer. His power lies in his ability to make others feel a sense of failure, doom, and loss of hope. Černobog hides in the shadows and his true existence is the subject of rumors. The prophets say he seeks to bring the other gods to the dark side and become the new ruler of destiny. Černobog has a God's Rank of #13.

Černobog přišel do Futurelandu během temné noci trvající celé léto. Jeho moc tkví ve schopnosti vnuknout druhým pocit selhání, zmaru a ztráty naděje. Černobog se skrývá v stínech a o jeho skutečné existenci kolují jen zvěsti. Prorokové říkají, že se snaží přivést další bohy Futurelandu na stranu temna a stát se tak novým vládcem osudu. Černobog má God's Rank #13.

21 Futuristic Gods Inspired by Slavic Mythology. Owning One of the Gods gives you exclusive access to the NFT Mastermind and upcoming projects by Future.digital.

21 futuristických bohů inspirovaných slovanskou mytologií. Držením jednoho z bohů zíkáš přístup k NFT mastermindu a chystaným projektům od Future.digital.

Contract Address0x495f...7b5e
Token ID
Token StandardERC-1155
BlockchainEthereum
MetadataCentralized
Creator Earnings
info
10%

Černobog

visibility
158 views
keyboard_arrow_down
 • Price
  USD Price
  Expiration
  From
 • Price
  USD Price
  Floor Difference
  Expiration
  From
Event
Price
From
To
Date

Černobog

lock

2

visibility
158 views
 • Price
  USD Price
  Expiration
  From
 • Price
  USD Price
  Floor Difference
  Expiration
  From

Černobog came to Futureland during a dark night lasting the whole summer. His power lies in his ability to make others feel a sense of failure, doom, and loss of hope. Černobog hides in the shadows and his true existence is the subject of rumors. The prophets say he seeks to bring the other gods to the dark side and become the new ruler of destiny. Černobog has a God's Rank of #13.

Černobog přišel do Futurelandu během temné noci trvající celé léto. Jeho moc tkví ve schopnosti vnuknout druhým pocit selhání, zmaru a ztráty naděje. Černobog se skrývá v stínech a o jeho skutečné existenci kolují jen zvěsti. Prorokové říkají, že se snaží přivést další bohy Futurelandu na stranu temna a stát se tak novým vládcem osudu. Černobog má God's Rank #13.

21 Futuristic Gods Inspired by Slavic Mythology. Owning One of the Gods gives you exclusive access to the NFT Mastermind and upcoming projects by Future.digital.

21 futuristických bohů inspirovaných slovanskou mytologií. Držením jednoho z bohů zíkáš přístup k NFT mastermindu a chystaným projektům od Future.digital.

Contract Address0x495f...7b5e
Token ID
Token StandardERC-1155
BlockchainEthereum
MetadataCentralized
Creator Earnings
info
10%
Event
Price
From
To
Date